Projectes i contractes I+D

Actualment , el departament ha estat treballant en diversos projectes seguïnt les linies d'investigació i desenvolupament.

Titol del proyecte o contrate
Investigador principal Entitat financiadora o referencia del projecte Periode de vigencia o data de solicitud
R+D En Components estructurals de estanterias
Francesc Roure MECALUX(Barcelona)
Financiació privada C6746,7195,7614,7961,8294
2007-2011
Analisi i càlculs per a la determinació de les causes del accident del pendol del tibidabo

Francesc Roure COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA Financiació privada
C08446
2010-2011
Ensayo de puntals d'estanteries metal·liques segons EN 15512
Francesc Roure ARESTEC(Bizkaia)
Financiació privada
C08578
2012


Testing of floor connections of uprights for steel static storage systems, according to EN15512
Francesc Roure
NEDCON (Holanda)
Financiacio privada C08599
2012
Subcontractats
Fall detector for the elder (fate)
Ulises Cortés (UPC) EUROPEAN COMMISSION 7th Framework Programme Grant agreement nº297178 2011-2013


I don't fall
Ulises Cortés (UPC) EUROPEAN COMMISION 7th Framework Programme Project nº297225 2011-2013