Lloses mixtes


Simulació per elements finits de la fallida per cisallament longitudinal:
Disseny òptim d'embuticions
 Lloses_mixtes1.jpg  
 • Assaigs de flexió
 • Assaigs de Pull-out
 • Models d'elements finits

   
  l
  l
 • Col·laboració amb École Polytechnique Fédérale de Lausanne
 • Premi de Trensferència de Tecnologia del Consell Social de la UPC 2006
 • PATENT UPC. P200801846
 • Transferència de Tecnologia: Metalpefil, Europerfil/Acieroid, Incofluid, British Robertson
 Lloses_mixtes3.jpg  Lloses_mixtes2.jpg