Plataforma dinamètrica de sis components

 
plataforma_dinametrica1.jpg
  • Base: plataforma Gough - Stewart
  • Model CAD i anàlisi MEF
  • Construcció de la plataforma
  • Calibració
  • En Col·laboració amb: CERTAP
  • Financiació: CIRIT
plataforma_dinametrica2.jpg plataforma_dinametrica3.jpg